POMOČ INVALIDOM in SKRB ZA DOBROBIT PSOV POMOČNIKOV v času COVID-19

INFORMACIJSKA TOČKA Zagovorniške akcije »ODPRI OČI IN POMAGAJ« s katero pomagamo pri oskrbi psov tistim, ki so zaradi korona virusa v karanteni in ne morejo poskrbeti za svoje pse. Še posebej se potrudimo za invalide za pse pomočnike in pse vodnike. Namen je:

  • povečati družbeno ozaveščenost in razumevanje za problem, ki ga imajo invalidi s psi pomočniki v času pandemije.
  • prisluhniti mnenjem in skrbem, pomagati raziskati možnosti in pravice, podati relevantne informacije kot so: ali se žival lahko okuži s COVID-19 ali ne, ali se okužbe prenašajo iz živali na človeka in obratno, kako se primerno zaščititi, kako »razkužiti« žival, ki je bila v stiku z okuženimi in podobno, pomoč pri vzpostavitvi stikov s pristojnimi osebami…
  • da se osredotočimo tudi na pravice in dostojanstvo, zato je še toliko bolj pomembna aktivna participacija pri oblikovanju načrtov (kot so lokalni/regijski ali državni načrt zaščite in reševanja) v primerih pandemije ali drugih naravnih nesreč. Gre za krepitev zmogljivosti za zagovorništvo v smislu povezovanja in vzpostavljanja mreže prostovoljcev in »koalicije« partnerjev z namenom reševanja družbenih izzivov v času pandemije in učinkovitega sodelovanja pri pripravi komunikacijske strategije, ki bo prepričala z dobrimi argumenti.

O rezultatih bomo poročali sproti. Projekt je (so)financiran s strani Programa Active citizens Fund v Sloveniji.

active-citizens-fund4x

repscanis-flayer5

repscanis-flayer7

Comments are closed.

Scroll To Top